(Macapat) Bianglala

20130406-140659.jpg

Maskumambang
*********************
Bianglala bergerak pelan ke langit
Semula di bawah
Perlahan mulai meninggi
Memperlihatkan dunia

Segala kebendaan yang duniawi
Seluruh semesta
Sering buat lupa diri
Untuk miliki semua

Roda berputar, naik turun alami
Di atas dan bawah
Berulang kali terjadi
Keniscayaan belaka

Terima nasib sebagai mawas diri
Umat manusia
Hak Penguasa Sejati
Ada pada Sang Kuasa

Sumber : Wikipedia.com

Macapat adalah tembang atau puisi tradisional Jawa. Setiap bait macapat mempunyai baris kalimat yang disebut gatra, dan setiap gatra mempunyai sejumlah suku kata (guru wilangan) tertentu, dan berakhir pada bunyi sanjak akhir yang disebut guru lagu.

Maskumambang
12i 6a 8i 8a

Sumber gambar : Pinterest.com

Advertisements